default logo

Információk

Vidéki ügyfeleinknek lehetősége van postán eljuttatni a hibás készüléket.
Jelenleg két módon történhet:

  1. Postai úton, csomagként feladva:  alap csomag 0,5 – 20 kg. között 1590 Ft.
  2. Továbbá lehetőség van csomagautomatába elhelyezni:   Shopmark Wekerle, 1871 Budapest  XIX. kerület Üllői u. 201
    Ebben az esetben fel kell tüntetni a címzett e-mail címét (kambrus56@gmail.com) és a telefonszámát : 06 20/317-9851
    Valamint a feladó telefonszámát és mail címét.

Csomagautomata díj: 900 Ft.

 

Mielőtt a szervizünket felkeresi, időpont egyeztetés ajánlott, mivel helyszínen is dolgozunk.

Fontos tudnivaló:
Az elfogadott árkalkulációt minden esetben írásban kell visszaigazolni, az utólagos reklamáció kizárása végett!
Továbbá, a megjavított készülékről email-ben értesítjük, és az értesítéstől számított 30 napon belül köteles átvenni! A határidőn túl át nem vett készülékek szétbontásra, illetve megsemmisítésre kerülnek. Így utólagos reklamációnak nincs helye! Ezt az ügyfél a készülék javításának megrendelésekor tudomásul veszi, illetve személyesen, az átvételi elismervény aláírásával elfogadja.

 

Készülék átvételi határidő:

A javításra, vagy árajánlatra leadott készülékeket a javítás megtörténtéről, vagy árajánlatról történő értesítést követő 30 napig őrizzük. Az értesítés az Ügyfél választása szerint az általa megadott telefonszámon, vagy e-mail-en történik.

Az Ügyfél kötelessége és felelőssége, hogy:

A nem javítható, illetve megjavított, továbbá azon készülékét, amelyre a javítást nem kérte, elvigye a megadott határidőn belül;

A későbbi reklamációk elkerülése érdekében az értesítéseket, átadás-átvételi elismervényt megőrizze;

Gondoskodjon olyan meghatalmazottról, aki esetlegesen az Ügyfél helyett és nevében írásbeli, két tanúval ellátott meghatalmazás alapján a leadott készüléket átveheti és a díja(ka)t kifizeti.

Ügyfél a jelen tájékoztató, valamint az átadás-átvételi elismervény aláírásával elismeri és tudomásul veszi, hogy a fentiekben említett 30 napos átvételi határidő eredménytelen eltelte után a készüléket selejtezzük, arra további igényt nem támaszthat.

Kivételt képez ez alól az az eset, ha az Ügyfél nem tudja a készüléket átvenni a saját érdekkörében felmerült ok miatt és írásban kéri az őrzési idő meghosszabbítását. Írásbeli kérelemnek minősül ebben az esetben az e-mail és a papíralapú kérelem is, továbbá az átadás-átvételi elismervényre felvezetett kérelem is.

Ebben az esetben az Ügyfélnek konkrét határidőt, vagy határnapot kell meghatároznia, amikor a készüléket át tudja venni. Az így meghosszabbított határidő esetén az őrzési, tárolási díj 100 HUF/nap, amely az eredeti, 30 napos határidőt követő naptól az átvétel napjáig kerül felszámításra és a készülék átvételével egyidejűleg fizetendő.

Felelősség kizárása:

A javítás során nem vállalunk felelősséget a készülék szétszerelése során keletkezett olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy az egyes alkatrészeket nem csavar rögzíti, hanem egyszerű ragasztás, vagy kicsi műanyag kitámasztó.