default logo

Általános Szolgáltatási Feltételek

A szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a szerződési feltételeket, információkat, adatkezelési elveket elolvasta és elfogadta a fejhallgatojavitas.hu szerviz szolgáltatásával kapcsolatban! Amennyiben nem ért egyet a szolgáltatás feltételeivel, abban az esetben a javítás és egyéb szolgáltatás nem rendelhető meg! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szerviz szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: fejhallgatojavitas.hu
A szolgáltató székhelye: 1201 Budapest, Frangepán u. 5
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fejhallgatojavitas.hu
Adószáma: 5365452-1-43
Telefonszámai: 06 20 317-9851

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:

A kapcsolatfelvételhez név, telefonszám és az e-mail cím elengedhetetlenül szükséges. A megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

Szállítási díj:

Megrendelt javítás esetén az elkészült készüléket csak abban az esetben áll módunkban visszaküldeni, ha a megrendelő a munkadíjat és a szállítási költséget előre kifizeti, illetve elutalja.

Garancia:

Elektronika nélküli fejhallgatók esetében, kábelcsere, vagy jack dugó-, hangszórócsere esetén a garancia 8 nap. A garancia csak az elvégzett munkára vonatkozik. A reklamációt csak a megadott határidőn belül tudjuk elfogadni. Az ügyfélnek garanciaidőn belül lehetőséget biztosítunk a hibás munkavégzés esetén pénz visszafizetésre, vagy a hiba újbóli kijavítására, amennyiben az ügyfél reklamációjának jogalapja van. Tehát a hibafeltárás folyamán megállapítható, hogy a reklamáció jogos. Ebben az esetben a garanciaidő újraindul (8 nap).

A megrendelt szolgáltatás lemondása:

A megrendelt szolgáltatás lemondását csak írásban, email-ben tudjuk elfogadni. Ha az ügyfél már leadta a készüléket és a javítás elkezdődött és eközben eláll a megrendelésétől, úgy az ügyfél köteles megtéríteni az addig elvégzett munka díját és a beépített alkatrészek költségeit. Ezek után az ügyfél visszakapja a félkész állapotban lévő készülékét. Ha nem személyesen veszi át az ügyfél a készüléket, hanem él a postázás lehetőségével, abban az esetben a rész munkadíjat és a beépített anyagok költségeit valamint a szállítási költséget előre kell megfizetni, illetve átutalni.